DSTARR methode sollicitatie tips

DSTAR-methode 

 

Tijdens je sollicitatiegesprek wil je je natuurlijk graag van je beste kant laten zien en aantonen dat jij de meest geschikte kandidaat voor de betreffende functie bent. Maar, hoe doe je dat concreet en zonder jezelf neer te zetten als een enorme blaaskaak? De DSTARR-methode is hiervoor uitermate geschikt, evenals voor het onderbouwen van beweringen in je sollicitatiebrief. Wanneer de persoon tegenover je, je dus vraagt om bepaalde eigenschappen of vaardigheden toe te lichten, kan dit dus aan de hand van deze methode. D-STARR staat voor: Doelstelling, Situatie, Taak, Actie en Resultaat en Reflectie.

Om nog betere invulling te geven is het verstandig de Doelstelling in te vullen aan de hand van de SMART- methode. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden.
Specifiek: Wat ga je precies doen?

Meetbaar: Hoe kun je hetgeen wat je doet meten?

Acceptabel: Is datgene dat je gaat doen verantwoord en is er draagvlak?

Realistisch: Is het realistisch wat je gaat doen?

Tijdsgebonden: Binnen welke tijd ga je dat doen?

 

VOORBEELD

Wat Wat houd het in? Voorbeeld
Doel Wat wil je bereiken? Binnen 5 maanden minimaal 20% van de totale tijd die besteed wordt aan de stage actief werkzaam zijn voor het stagebedrijf.
Situatie Wat speelde er waar? Mijn doel ga ik op locatie van het stagebedrijf verwezenlijken.
Taak Wat moest jij doen? Welke rol speelde jij? Mijn taak is om als student te participeren in de afdeling waarin ik als stagiar werk, waarbij ik 1e lijns telefoons aanneem en doorverbind, daarbij houd ik mijn administratie van mijn werkzaamheden bij om te kijken of ik mijn doel kan behalen.
Actie Wat deed je? Hoe heb je dit aangepakt? Ik ben begonnen om eerst een kleine introductie van regelementen over het telefoneren te vragen aan het stagebedrijf, vervolgens heb ik de eerste week goed kunnen opletten hoe collega’s te telefoon opnamen en heb ik tips en trucs genoteerd. Vervolgens heb ik wekelijks 20% van de tijd aan werkzaamheden voor het bedrijf besteed, die ik administratief heb bijgehouden voor mijzelf. Deze informatie heb ik wekelijks verstuurd naar mijn stagebegeleider zodat men op de hoogte was van mijn bijdrage.
Resultaat Wat was het resultaat van je handelen? Hoe werd hier door anderen op gereageerd? Het resultaat was er positief. De stagebegeleider beoordeelde mijn werkzaamheden met een 8 voor mijn werkhouding op het bedrijf. De feedback die ik kreeg was dat ik erg proffesioneel omging met mijn tijd, ik had een goede planning, ik was vriendelijke en duidelijk aan de telefoon en heb altijd duidelijk gecommuniceerd naar mijn collega’s.

 

Let op: gebruik altijd feitelijke situaties, geen denkbeeldige. Bereid je grondig voor op elk element uit de DSTAR-methode en zorg dat je een aantal goede voorbeelden paraat hebt.