Karaoke versie

Verkorte versie in karaoke om mee te zingen.