Uitgangspunten van Ricardo Semler

“The Semco Way” (“Semco Stijl”) is gebaseerd op een open geest en een open managementstijl en is in die zin vrij verschillend van conventioneel gemanagede bedrijven. Semco is een onderneming die verschillende karakteristieken vertoont die door CEO Ricardo Semler ingevoerd werden. Een basisstrategie bestaat eruit dat hij door de jaren heen verschillende managementstijlen overbodig maakte. Bijgevolg werkt hij tegenwoordig als “parttime” manager en hij verwerft weinig inzicht in zijn onderneming. De filosofie van het bedrijf is gebaseerd op 10 principes.

  1. Het zijn van een betrouwbaar en geloofwaardig bedrijf
  2. Eerlijkheid en transparantie waarderen boven alle tijdelijke belangen
  3. Een balans zoeken tussen korte- en langetermijnwinsten
  4. Producten en services leveren die door de klant erkend worden als de beste op de markt voor een redelijke prijs
  5. De klant bedienen met gedifferentieerde service en verantwoordelijkheid voorrang geven op winst
  6. Creativiteit stimuleren en de durver ondersteunen
  7. Iedereen aansporen te participeren en beslissingen die van bovenaf worden opgelegd in twijfel te trekken
  8. Zorgen voor een informele en aangename omgeving met een professionele houding vrij van vooroordelen
  9. Zorgen voor een veilige arbeidsomgeving en controle van de industriële processen om personeel en omgeving te beschermen
  10. De moed hebben de eigen fouten te erkennen en te begrijpen dat alles altijd beter kan.

De atmosfeer binnen het bedrijf is zeer gemoedelijk. Er zijn geen vaste kledingsvoorschriften, geen zitregeling en werknemers werken in open kantoren omdat men denkt dat dat de interne stroom van informatie optimaliseert. Er zijn bepaalde hiërarchieën bij Semco maar ze zijn vlakker dan de meeste andere. Elke afdeling is verplicht om elke drie maanden haar financiële rekeningen kenbaar te maken zodat elke medewerker de mogelijkheid krijgt er inzicht in te verwerven. SEMCO heeft computertoepassingen ontwikkeld om het personeel te leren hoe ze de balansen en cashflowcijfers moeten interpreteren. Alle vergaderingen met inbegrip van de directiecomités zijn toegankelijk voor alle werknemers, waarbij iedereen het recht heeft om mee te beslissen over elk onderwerp. De arbeidsuren zijn zeer flexibel, afhankelijk van het werkterrein. CEO Ricardo Semler woont buiten de stad en bezoekt het bedrijf maar nu en dan. Hij gelooft dat als men de medewerkers vrijheid geeft, ze met meer verantwoordelijkheidszin gaan handelen. Volgens hem is het idee van controle een illusie.