Meerstemmig zingen

Meerstemmig zingen

Bij meerstemmige zang zingt de lead partij de melodielijn. Daarnaast kunnen andere stemgroepen hier variaties op zingen, waardoor een stuk meerstemmig wordt.

Bij het zingen in canon start 1 groep of persoon met zingen en valt een andere groep of persoon later in, waardoor het lied door elkaar wordt gezongen. Je kunt ervoor kiezen het lied op deze wijze meerdere malen te herhalen of samen ineens te stoppen op het teken van een dirigent.

Zowel bij meerstemmig zingen als in canon zingen is het zeer belangrijk naar elkaar te blijven luisteren! Wil je jezelf toch harder horen? Dan kun je een hand achter je oor houden terwijl je zingt. Je krijgt dan extra feedback en kunt jezelf harder horen zonder dat je daadwerkelijk harder hoeft te gaan zingen. Een valkuil is dat je elkaar probeert te overstemmen.